ÜRÜNLER


Yumurta, kolay üretilebilen, kolay ulaşılabilen ve yüksek besin değerine sahip bir ürün olduğu için sofralarımızda sık kullandığımız temel bir besin maddesidir. Yumurta ve yumurtadan elde edilen ürünler, bütün bu özelliklerinin yanı sıra fonksiyonel özellikleri sebebiyle de gıda endüstrisinin vazgeçilmezleri arasındadır.

Pastörize sıvı yumurta ise kullanımda pratik ve ekonomik olması, tat, yapı ve kalitede standardizasyon sağlaması ve daha güvenli bir gıda olması gibi özellikleri nedeniyle gelişmiş ülkelerde endüstriyel üretimlerde yoğun bir şekilde kullanılmaktadır.

Anako da Dünya ve Türkiye' deki gelişmeleri yakından takip ettiği için 2010 yılında pastörize sıvı yumurta üretimine başlamış ve ürün geliştirme çalışmaları ile sektöre yeni ürünler kazandırmıştır.

Ürünler aşağıdaki gibi üç (3) ana başlıkta toplanabilir.

Ymrta
Benegg
Endüstriyel
Özel Ürünler