Çalışmalarımız

Anahtar Kelimeler: Pastörize Sıvı Yumurta, Pastörize Sıvı Yumurta Bütünü, Pastörize Sıvı Yumurta Akı, Pastörize Sıvı Yumurta Beyazı

ANAKO Pastörize Sıvı Yumurta

Yumurtanın doğasındaki mucizeyle gelen büyük potansiyeli herkes için faydalı ve lezzetli ürünlere dönüştürmek için çalışıyoruz. Şirketimizin hem bugün hem de gelecekteki başarısını garanti etmek için sürdürülebilirlik çalışmalarımızı tüm değer zinciri boyunca insan, toplum ve çevre başlıkları altında süreçlerimize dahil ediyor, böylece uzun vadeli değer yaratmayı sağlıyor ve paydaşlarımızın başarılarımıza katılımını sağlıyoruz.

İnsan Sağlığı ve Refahı

Yumurtanın mucizesini herkese ulaştırmak için çalışıyoruz. Ürünlerimizin kalitesini güvence altına alarak, yenilikçi yaklaşımımızla teknolojik gelişmelerden yararlanarak operasyonlarımızı geliştirmeye devam ediyoruz.  

Toplum Gelişimi

Bizimle özdeş etik değerlere ve çalışma prensiplerine sahip sürekli gelişim odaklı bir değer zinciri için çalışıyoruz. Böylece temas ettiğimiz bir çok alt sektörü harekete geçirerek farklı kesimlerde istihdam sağlıyor, toplumsal kalkınmayı destekliyoruz. 

Çevre Sürdürülebilirliği

Birlemiş Milletler tarafından en ulaşılabilir ve sürdürülebilir protein kaynağı olarak seçilen yumurtanın, çevresel ayak izini minimize etmek için su ve enerjiyi verimli kullanıyor, yenilenebilir enerji üretimimizi artırarak sıfır atık hedefi için çalışıyoruz.