Kalite, Gıda Güvenliği, İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Politikamız

Anako Yumurta, yumurta ve ürünleri sektöründe, ürün ve hizmet sağlamada güvenilir, yenilikçi, rekabetçi, pazarda öncü ve lider bir kuruluş olarak,

Müşteri odağını ve memnuniyetini, değer zinciri boyunca ön planda tutarak, yürürlükteki mevzuat ve yasalara uygun, kaliteli ve güvenilir ürünler sunmayı,

Her kademede eğitimli ve bilinçli personel yaklaşımını benimseyerek, personelin bilgi ve beceri düzeylerinin artırılması için sürekli eğitim faaliyetlerinde bulunmayı,

Tedarikçi eğitimleri ve yüksek deneyimlerimiz ile ürünlerimizin kaynağını dikkatlice seçmeyi ve tüm tedarikçilerimizin yeterliliğini, üretimimizdeki etkin izleme ve kalite kontrol ile doğrulamayı,

Depolama ve sevkiyat süreçlerini ürünün kendine has özelliklerini en iyi düzeyde koruyacak şekilde yönetmeyi,

Ürünlerimiz ve faaliyetlerimizin kalitesini daha da artırırken faaliyetlerimizden kaynaklanan çevre boyutlarının, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası önemli etkilerini kontrol altında tutmayı ve en aza indirmeyi,

Sürdürülebilirlik ilkemiz doğrultusunda, evrensel değerlere bağlı kalarak, doğal kaynakların ve enerjinin verimli kullanılması için gerekli insan kaynağını, teknoloji ve finansal kaynakları sağlamayı,

Tüm çalışanların katılımı ile iş sağlığı ve güvenliği konularındaki tüm riskleri değerlendirerek meslek hastalıklarının ve iş kazalarının olmamasını veya en aza indirilmesini sağlamayı,

Çalışanlarımızın güvenli, rahat ve mutlu olarak çalışabileceği çalışma alanları yaratmayı,

Değerlerimize bağlı kalarak, gıda güvenliğini her zaman üst düzeyde tutmayı,

Teknolojiyi yakından takip ederek üretim başta olmak üzere tüm süreçlerimizi geliştirmeyi,

Başta tedarikçilerimiz, müşterilerimiz ve bayilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımızla etkin iletişimde bulunarak, değer zinciri boyunca gıda güvenliği bilincini oluşturmayı,

Tüm çalışanlarımızın katılımı ile kalite ve gıda güvenliği yönetim sistemimizi sürekli geliştirmeyi ve iyileştirmeyi,

Kalite, gıda güvenliği, iş sağlığı-güvenliği ve çevre politikası olarak benimsiyor ve ilgili tüm taraflara erişimini sağlayarak, buna uygun çalışmayı taahhüt ediyoruz.