Sürdürülebilirlik

Makro ekonomik gelişmeler, demografik değişimler, iklim krizi, sanayileşme ve dijitalleşme gibi farklı trend ve zorluklarla karşı karşıyayız. Bu trendlerle şekillenen dünyamızda artan nüfusun gıdaya erişiminin sağlanması ve daha iyi bir gelecek için iş dünyasının dönüştürücü güç olması gerektiğine inanıyoruz.

Bu kapsamda ana iş kolumuz olan yumurta ürünlerinin ulaşılabilir ve çevre dostu olması için yaptığımız sürdürülebilirlik çalışmalarını çevre, değer zinciri, insan kaynağı, inovasyon ve toplum başlıkları altında topladık ve uzun vadeli hedefler belirledik. Belirlediğimiz hedeflere iş ortaklarımızdan aldığımız güç ve tüm çalışanlarımızın kararlılığıyla ulaşacağız.

Yıldız bileşen yumurta

Yumurta, artan nüfusun beslenmesindeki rolü ve sürdürülebilir protein kaynağı olması nedeniyle 2021 yılında Birleşmiş Milletler tarafından Yıldız Bileşen seçilmiştir.

Çevre Dostu Yumurta

Yumurta, Dünya Kaynak Enstitüsü (World Resource Institute) tarafından en sürdürülebilir ve ulaşabilir protein kaynağı olarak sınıflandırılmıştır.

Çevresel ve toplumsal taahhütlerimizi Şubat 2018’de Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin (UN Global Compact), Aralık 2017’de Women’s Enpowerment Principles’ın (WEP) imzacısı olarak uluslararası boyuta taşıdık.

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik yaklaşımımızı ve performansımızı Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ışığında, 2017 yılından beri her yıl düzenli olarak GRI standartlarına uyumlu Sürdürülebilirlik Raporları ile yayımlıyoruz.